BUDE/BYLO

09.06.2014
Videomapping ve Faru (Portugalsko)

Podívejte se na záznam videomappingu, který má na svědomí Vašek Ondroušek a náš portugalský kolega a přítel António Lacerda z UAlg Faro. Projekce proběhla v rámci Algarve Design Meeting 2014 na konci května. Kromě videí portugalských studentů byly k vidění také práce Michala Kupilíka (A3D), Juro Kotiana (ADD) a Aleše Řepíka (AGD).

PRO STUDENTY A VYUČUJÍCÍ

23DESIGN

Jsme součástí Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ateliér digitální design i ateliér 3D design se zabývají především různými podobami komunikačního designu (2+3D).

Ateliér digitální design
se zaměřuje především na navrhování www stránek a mobilních aplikací, uživatelských rozhraní apod. Zajímá nás také informační design a další polohy grafického designu.

Ateliér 3D design
se zabývá hlavně obalovým designem a navrhováním P.O.P. materiálů (stojany, poutače, displeje) – jedná se tedy o design produktů, se kterými se setkáváme především v komerčním prostoru.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací

budova U16
tř. T. Bati 4342
760 01 Zlín
tel: +420 733 690 514
mail: uvt@fmk.utb.cz